مرحله2: انتخاب دامپزشک:

 دکتر محمود سخایی

(⭐⭐⭐⭐⭐)

 • دکترای عمومی از دانشگاه شیراز
 • تاریخ عضویت در کافه حیوانات: 1401/01/01
 • سابقه کار: 6 سال
 • دامپزشک آنلاین: سگ، گربه، پرندگان زینتی (عروس هلندی، مرغ مینا، قناری، ملنگو، اردک و ...)، خرگوش، همستر، خوکچه و حیوانات صنعتی (مرغ، بلدرچین، گاو، گوسفند، ، اسب و ...)
ساعات ارائه مشاوره: هفت روز هفته از 10 صبح تا 12 شب
Hidden
بدون عنوان

دکتر مسعود سعدی

⭐⭐⭐⭐⭐

 • دکترای عمومی از دانشگاه تهران
 • بورد تخصصی از دانشگاه چمران اهواز
 • تاریخ عضویت در کافه حیوانات: 1400/04/01
 • سابقه کار: 9 سال
 • مشاوره دامپزشکی: سگ، گربه، خرگوش، همستر، خوکچه
ساعات ارائه مشاوره: هفت روز هفته از 10 صبح تا 10 شب
Hidden
بدون عنوان

 

 دکتر محمد فاطمی

(⭐⭐⭐⭐⭐)

 • دکترای عمومی از دانشگاه تهران
 • بورد تخصصی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تاریخ عضویت در کافه حیوانات: 1399/02/01
 • سابقه کار: 5 سال
 • مشاوره دامپزشکی: سگ، گربه، پرندگان زینتی (عروس هلندی، مرغ مینا، قناری، ملنگو، اردک و ...)، خرگوش، همستر، خوکچه و حیوانات صنعتی (مرغ، بلدرچین، گاو، گوسفند، ، اسب و ...)
ساعات ارائه مشاوره: هفت روز هفته از 9 صبح تا 12 شب
Hidden
بدون عنوان

 

 دکتر جمشید احمدی

(⭐⭐⭐⭐⭐)

 • دکترای عمومی از دانشگاه تهران
 • بورد تخصصی از دانشگاه تهران
 • تاریخ عضویت در کافه حیوانات: 1400/02/01
 • سابقه کار: 10 سال
 • دامپزشک آنلاین : سگ، گربه، پرندگان زینتی (عروس هلندی، مرغ مینا، قناری، ملنگو، اردک و ...)، خرگوش، همستر، خوکچه و حیوانات صنعتی (مرغ، بلدرچین، گاو، گوسفند، ، اسب و ...)
ساعات ارائه مشاوره: هفت روز هفته از 10 صبح تا 12 شب
Hidden
بدون عنوان

 دکتر نعیم طولایی

(⭐⭐⭐⭐⭐)

 • دکترای دامپزشکی عمومی از دانشگاه چمران اهواز
 • تاریخ عضویت در کافه حیوانات: 1399/04/01
 • سابقه کار: 5 سال
 • مشاوره دامپزشکی: سگ، گربه، پرندگان زینتی (عروس هلندی، مرغ مینا، قناری، ملنگو، اردک و ...)، خرگوش، همستر، خوکچه و حیوانات صنعتی (مرغ، بلدرچین، گاو، گوسفند، ، اسب و ...)
ساعات ارائه مشاوره: هفت روز هفته از 10 صبح تا 12 شب
Hidden
بدون عنوان

  دکتر صالح خدادادی

(⭐⭐⭐⭐⭐)

 • دکترای عمومی از دانشگاه تبریز
 • بورد تخصصی از دانشگاه کرمان
 • تاریخ عضویت در کافه حیوانات: 1399/09/01
 • سابقه کار: 8 سال
 • دامپزشک آنلاین: حیوانات صنعتی (مرغ، بلدرچین، گاو، گوسفند، ، اسب و ...)
ساعات ارائه مشاوره: هفت روز هفته از 10 صبح تا 12 شب
Hidden
بدون عنوان

تجربه شیرین یک مشاوره دامپزشکی